Ατομική Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ατομική συμβουλευτική αναφέρεται στη δυαδική διαδικασία όπου ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος επικοινωνούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Μπορεί να είναι βραχείας ή μακρόχρονη αλλά βασίζεται στην ενσυναίσθηση, στην αποδοχή άνευ όρων και στην αυθεντικότητα του συμβούλου.

Στόχος είναι η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής, η διευκόλυνση του συμβουλευόμενου στην έκφραση και αποσαφήνιση του προβλήματος, η καθοδήγησή του στη διερεύνηση πιθανών λύσεων και η στήριξη του στην προσπάθεια για αλλαγή. Μέσα από το στάδιο της διερεύνησης προχωρά στη φάση της συνειδητοποίησης και τελικά στη δράση του για αλλαγή.

Πιθανές δυσκολίες ενηλίκων:

  • Άγχος
  • Κατάθλιψη
  • Φοβίες
  • Κρίσεις πανικού
  • Ψυχοσωματικά προβλήματα
  • Δυσκολίες διαχείρησης θυμού
  • Διαταραχές διατροφής
  • Συναισθηματικές δυσκολίες,μοναξιά
  • Διαχείριση πένθους ή χρόνιων ασθενειών
woman