Συμβουλευτική Οικογενειάς- Γονέων

Η οικογένεια αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα όπου τα μέλη συγκρούονται, αγαπιούνται, διαφωνούν, αλληλεπιδρούν. Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με το σύμβουλο ώστε να βοηθηθούν στην αναγνώριση και στη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού, η συμπεριφορά του και κατά συνέπεια η σχέση γονέα- παιδιού. Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να δυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να ανεξαρτητοποιηθεί.

Σε μια συνεδρία συμβουλευτικής οικογένειας μπορεί να συμμετέχουν περισσότερα μέλη της οικογένειας. Η συνεδρία αποτελεί μια μικρογραφία του τρόπου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της οικογένειας , της δυναμικής των σχέσεων όπου εκφράζονται σκέψεις, συναισθήματα και κατανοούνται συμπεριφορές ώστε με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνονται οι αλλαγές που επιδιώκονται.

Πιθανές Δυσκολίες Γονέων- Οικογένειας:

  • Διαζύγιο, απώλεια
  • Νέες μορφές οικογένειας ( μονογονεϊκή)
  • Δυσκολίες στη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο
  • Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής
  • Συναισθηματικές δυσκολίες παιδιών
family1