Τραυματοθεραπεία

Θεραπεία ψυχικού τραύματος με τη μέθοδο EMDR: Πρόκειται για μια νέα ψυχοθεραπευτική μέθοδο επεξεργασίας τραυματικών εμπειριών σε οκτώ φάσεις. Στόχος είναι η μετατροπή της δυσλειτουργικής αφομοίωσης μιας τραυματικής εμπειρίας σε λειτουργική μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. Το όνομά της σχηματίζεται από τα αρχικά  « EyeMovementDesensitizationandReprocessing» ( Απευαισθητοποίηση και Επαναπροσαρμογή μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων).

Εκτός από περιπτώσεις μετατραυματικών διαταραχών κάθε είδους η μέθοδος EMDRεφαρμόζεται με επιτυχία σε φοβίες, κρίσεις πανικού, αγχώδεις διαταραχές, σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου ή σοβαρών ασθενειών για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών τους επιπτώσεων.