Συμβουλευτική Παιδιού

Η συμβουλευτική μικρών παιδιών σε ατομικό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που έχουν τις ρίζες τους σε περίπλοκες οικογενειακές σχέσεις, αποκαλύπτοντας τις βασικές συνειδητές και ασυνείδητες εσωτερικές συγκρούσεις και διευκολύνοντας το χειρισμό τους.

Στόχος είναι η απόκτηση νέων, εποικοδομητικών και προσαρμοστικών συμπεριφορών που θα αντικαταστήσουν προηγούμενες δυσλειτουργικές. Μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές στη συμβουλευτική προσέγγιση μικρών παιδιών είναι το παιχνίδι. Η παιγνιοθεραπεία είναι ένας τρόπος να μιλήσουν τα παιδιά για επώδυνα ζητήματα που τους απασχολούν.

Πιθανές Δυσκολίες παιδιών:

·         Άγχος

·         Φόβος

·         Κατάθλιψη

·         Αναπτυξιακά Προβλήματα

·         Μαθησιακές Δυσκολίες

·         Προβλήματα συμπεριφοράς

·         Διάσπαση Προσοχής/ Υπερκινητικότητα

·         Διαχείριση Πένθους ή Απωλειών

child1